DOPROVÁZENÍ ASISTOVANÝCH KONTAKTŮ

Naše psycholožka se zapojuje do přípravné fáze asistovaného kontaktu dítěte s biologickým rodičem a posléze dítě také doprovázím, pokud si to samo přeje nebo to vyžaduje situace. Mapuje aktuální psychický stav a potřeby dítěte a pomáhám vymezovat bezpečný rámec setkání (forma, cíl, účastníci, limity). Zapojení psychologa coby průvodce dítěte je obzvláště důležité, pokud má dítě s biologickým rodičem komplikovaný vztah, v minulosti s ním zažilo složité situace nebo se aktuálně kontaktu z různých důvodů obává. Pokud dítě na kontakt není připraveno, zaměřuje na to terapeutický proces. Vyžaduje-li to situace, konzultuje průběh kontaktu i s pěstouny či biologickým rodičem.