Mgr. Eliška Dvořáková

S čím Vám pomůžu

Pracuji jako psychoterapeutka, používám především metody jungiánské analytické psychoterapie, která je zaměřena na hlubší práci s vrstvami lidské osobnosti a klade si za cíl propojovat vědomí s nevědomými částmi naší duše.

Moji klienti jsou většinou lidé, kteří jsou připraveni zkoumat a poznávat sebe sama a chtějí se podívat i na stínové části svojí psyché a dostat se tak blíže k příčině svých obtíží, ale i ke svému potenciálu a svým talentům.
Nějčastěji přicházejí kvůli úzkostem, strachům, depresívním náladam, rozličným zraněním – především z dětského věku, narušené sebehodnotě, problémům ve vztazích nebo zdravotním potížím.
Protože jungovsky zaměřená analytická terapie přímo vybízí k hledání své vlastní cesty životem, bývá také toto téma častým důvodem pro vstup do terapie.

Co ještě umím

Při terapeutické práci je velmi důležité vytvořit vztah mezi terapeutem a klientem. Do tohoto tzv. terapeutického vztahu může klient během našich setkávání přinášet důležité vzorce chování z jeho blízkých vztahů. Pokud ho konfrontuji s těmito vzorci, může se mnoho dozvědět o sobě a o vztazích, které vytváří.
V terapiích také pracuji se symbolickým materiálem (pohlednicemi, obrazy, představami, „Sandspielem“), s metodou imaginace, se sny  a používám techniky zaměřené na tělo a dech.

V co věřím:

– v sílu a schopnosti každého člověka a v jeho jedinečnou cestu životem
– v možnost najít nebo nacházet svoje skutečné dary a schopnosti
– v přirozenost, jednoduchost, v moudrost těla a moudrost přítomného okamžiku
– že bez upřímné lásky k sobě nemůžeme milovat druhé.

Více na stránkách: www.eliskadvorak.cz