Mgr. Johana Elisová

PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA DĚTI A RODIČE

Poradenství – poskytuji jednorázové či opakované konzultace zaměřené na vaše téma z oblasti výchovy dětí, jejich a vašich potřeb, problémy v chování, obtížné prožívání, problematiku školní docházky a pod.

Psychoterapie – vyžaduje sérii sezení, v nichž se zaměřuji na prožívání, aktuální potřeby dětí i dospělých, nový pohled na situaci, změnu v přístupu, v chování, v postojích, hledání nových cest, zpracování traumat a dalších obtížných témat. Tyto změny vyžadují delší čas a prostor na jejich zpracování.

S ČÍM VÁM POMŮŽU:

Jako psycholog pracuji od roku 2000.

Klienti ke mně přicházejí nejčastěji řešit strach a úzkost, neurotické obtíže, sourozenecké vztahy, ztrátu blízké osoby, rodinné problémy, rozchody, osobní krize, sebepoznání nebo si vyčistit hlavu. Pomáhám jim v konkrétních případech.

Dále svým klientům pomáhám s hledáním odpovědí na otázky spojené s výchovou a potřebami jejich dětí, s projevy chování, které okolí označilo za „problém“, ale které znamenají spíše „volání o pomoc“, s porozuměním sama sobě, včetně hledání ztraceného životního smyslu, se situacemi, v nichž najednou chybí jednoduché řešení.

CO JEŠTĚ UMÍM:

Vytvořit bezpečné prostředí, kde se můžete svěřit, ponořit se do vašeho problému, probouzet vaši tvořivost, používat kromě terapie slovy techniku sandtray, která má velký potenciál stejně jako další pomocné techniky a nástroje, které vhodně doplňují vaše slova při společné práci.

V CO VĚŘÍM:

Zkušenost mě opakovaně utvrzuje o tom, že klíč k řešení otázek a obtíží, které zakoušíme, najdeme především v sobě. Proto věřím:

  • že na hledání takových odpovědí občas potřebujeme doprovodit
  • ve velkou vnitřní sílu dětí současných i dětí, které přežívají v nás
  • ve schopnost organizmu napovědět, které řešení je pro nás vhodné
  • v sílu tvořivosti a fantazie.
  • svým kolegům v mediačním centru, že svoji práci dělají poctivě a se zájmem o vás
  • další informace na soukromém webu www.psycholog-roudnice.cz