Mgr. Marie Tichá

S čím Vám pomůžu

Klienti se na mě obracejí v různých rodinných záležitostech, nejen v situaci partnerského rozchodu, ale též v majetkových věcech.
Pomáhám klientům uzavřít dohodu v případě, že chtějí nesporný rozvod. Specializuji se na rozdělení společného jmění manželů, rodinného majetku například z restitucí, dědictví, podílového spoluvlastnictví, ústních půjček a jiných smluv.
V případě sepsání dohody ji s klienty rovnou sepíšu tak, aby byla relevantní pro všechny úřady i soudy.
Mohu klientům dobře vysvětlit, jak probíhá soudní spor po technické i časové stránce, a tím je i motivovat k dohodě.

Co ještě umím?

Jako právnička s dlouholetou praxí v justici vím, jak často se soudní spory nepřiměřeně a zbytečně vlečou a ve výsledku je s autoritativním rozhodnutím soudu nespokojena jak jedna, tak druhá strana sporu. Jsem svědkem toho, jakou má soudní spor dopad na lidskou psychiku, a to nejen v rodinných záležitostech. Proto mediaci považuji za rychlou a smysluplnou alternativu řešení sporu.
Zaměřuji se na řešení sporů mezi rozcházejícími se partnery a na občanské spory obecně, tedy sporné situace vyplývající z podílového spoluvlastnictví, dědictví, drobných majetkových sporů, smluv o dílo a podobně.

V co věřím

Věřím, že každý má ke své sporné záležitosti co říct a rozumím ostychu vynášet některé věci na světlo v rámci soudního řízení.
Věřím, že právo a spravedlnost nemusejí jít vždycky ruku v ruce, zatímco za pomocí mediace lze dosáhnou dohody přijatelné pro všechny strany.
Věřím, že dohoda, na které se lidé aktivně podílejí, má pro ně větší váhu a mají motivaci jí dodržovat.
Věřím, že spolupráce týmu našeho mediačního centra je pro klienty přínosná.