Míša Kopalová

S čím Vám pomůžu

Klienti se na mě nejčastěji obrací v situaci, kdy potřebují právně závaznou dohodu, jak budou pečovat o své děti po rozchodu nebo rozvodu manželství, a to včetně sdílení nákladů na děti.
Také se na mě obracejí rodiče, kteří žijí odděleně již nějakou dobu a potřebují provést změny péče nebo vyživovací povinnosti dle aktuálního věku dětí nebo potřebují zlepšit vzájemnou komunikaci.
Občas se na mě obracejí páry rodičovské i bezdětné, které se potřebují vědomě rozhodnout, zda mají žít spolu nebo odděleně.
Někdy se na mě obracejí další rodinní příslušníci, kteří potřebují vyřešit nějakou spornou otázku, např. rodič a dospívající dítě nebo prarodiče a rodiče nezletilých dětí.

Co ještě umím

Jako adeptka výcviku rodinné terapie psychosomatických poruch na Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci se zabývám také psychosomatikou dětí, které jsou vystaveny rodičovskému konfliktu.
Provádím rozchodové rituály (proklik na blog) rodinám, které chtějí projít přechodem mezi společným soužitím a rodinným životem vedeným ze dvou domácností vědomě a důstojně.

V co věřím

Věřím, že úplná rodina je tím nejlepším prostředím pro výchovu dětí.
Věřím v to, že úplnou rodinu je možné dlouhodobě udržet pohromadě jen tehdy, když jsou v ní všichni členové přiměřeně spokojení a dá jim to smysl.
Věřím, že partnerský vztah je dobrovolným svazkem, který partneři mohou kdykoli svobodně ukončit, když byť jednomu z nich dobře neslouží.
Věřím, že rodiče mohou dobře vychovat své děti, i když spolu intimně nežijí a mají nové partnery, jen to stojí daleko více úsilí.
Věřím, že partneři se mohou rozejít s vděčností za čas strávený spolu a žít vedle sebe v míru.
Věřím svému týmu, že se dobře vzájemně doplňuje a poskytuje klientům kvalitní služby.