PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA DĚTI A RODIČE

Poradenství – poskytujeme jednorázové či opakované konzultace zaměřené na vaše téma z oblasti výchovy dětí, jejich a vašich potřeb, problémy v chování, vztahové záležitosti, obtížné prožívání, problematiku školní docházky a dalších

Psychoterapie – vyžaduje sérii sezení, v nichž se zaměřuji na prožívání, aktuální potřeby dětí i dospělých, nový pohled na situaci, změnu v přístupu, v chování, v postojích, hledání nových cest, zpracování traumat a dalších obtížných témat. Tyto změny vyžadují delší čas a prostor na jejich zpracování.