Mgr. Radomila Lorencová

Jsem psycholožka, která nabízí poradenství, terapii, seberozvoj a supervizi.

S čím Vám mohu pomoci:

Pomáhám lidem se zastavit, nadechnout, zorientovat se, ujasnit si vlastní očekávání a potřeby, najít nový směr a cestu.

Vytvářím bezpečný prostor, kde je možné podívat se na sebe a svou situaci z jiné perspektivy.

Také pomáhám lidem projít náročnými životními situacemi a stavy, na které v daný čas sami nestačí.

Pozornost směřuji k tomu, co funguje, k reflexi a zvědomování, k podpoře a oceňování.

Pracuji převážně s rodinami, ale i jednotlivci, ať už s dospělými, dospívajícími, anebo dětmi.
Děti „neopravuji“, nevyšetřuji, nehodnotím, stejně jako jejich rodiče. Směřuji s rodinou ke vzájemné otevřenosti, komunikaci, porozumění, podpoře a dohodě, k hledání vlastních řešení.

Co ještě umím:

  • Systemický přístup – rozhovor a terapie narativního charakteru (cesta příběhů)
  • VTI – Video-Trénink Interakcí – práce s podpůrnou zpětnou vazbou pomocí videonahrávek
  • Sandplaying – projektivní práce v terapeutickém pískovišti od dětí až po dospělé
  • Práce s tělem a emocemi, modelové situace a zážitková setkání

Mám bohaté zkušenosti s prací v terénu (v rodinách, školách a jiných organizacích).
Lidem často pomáhám tvořit „můstek“ a otevírat komunikaci mezi rodinou a školou.
Od roku 1992 pracuji s lidmi s nejrůznějšími handicapy, jejich rodinami a pečujícími profesionály.

V co věřím:

Věřím, že krize může být příležitostí ke změně.

Věřím, že rodiče chtějí být dobrými rodiči a chtějí změnu k lepšímu.

Věřím, že každý z nás je expertem na svůj vlastní život a klíč k řešení má v sobě.

Věřím v týmovou práci, která podporuje profesionalitu, komplexnost a pestrost přístupu.

Věřím ve vstřícný a zodpovědný přístup pracovníků mediační kanceláře.

Více na www.radomila.cz