RODINNÁ KONFERENCE

Jsou setkání širší rodiny, kde rodina svépomocí řeší potíže, které v rodinném kruhu vznikly. Mohou to být potíže s výchovou dětí, s komunikací napříč rodinou nebo třeba také finanční problémy. Pokud je svolavatelem rodinné konference OSPOD, pak zadává cíle setkání, které rodinní příslušníci mohou doplňovat a OSPOD obdrží také výstupy, alespoň ohledně cílů, které zadal. Facilitátorka zprostředkuje OSPOD jen ty informace, které jí rodina dovolí zpřístupnit, na ostatní se vztahuje mlčenlivost.