Kdy se na nás obrátit?

pokud chcete

  • vyladit stávající nebo vybudovat systém řízení na míru, který bude inovativní a bude respektovat Vaši firmu a její osobnost
  • strategický plán, který je zároveň okamžitou výzvou do akce
  • předat firmu či instituci další generaci následovníků nebo novému vedení
  • ujasnit si hodnoty dalšího směřování nebo posílit zanedbanou část firmy apod.

Proč?

I když jsme se léta zaměřovali převážně na vnitřní a vnější komunikaci, atmosféru ve firmě a na techniky, které přirozeně dělají z inovativního přístupu běžnou součást každodenních pracovních procesů, uvědomujeme si, že tyto prvky musí být v rovnováze s ostatními. To zobrazujeme v našem modelu, který je dostatečně jednoduchý a zároveň výzvou pro firmy i další instituce, které chtějí inovovat.

Inovace je začátek, kdy v návaznosti na předešlé ideje a předpoklady o požadavcích zákazníka, přichází na trh nová firma či produkt, služba. Již zde je první stupeň tvoření „lidí“ – spoluvlastníků, nových zaměstnanců oddělení či nových zákazníků. Zakladatelé firmy a její první zaměstnanci sebou přinášejí určitý druh osobnosti, vyzařování, metod komunikace a spolupráce. Tak se okamžitě začíná vytvářet atmosféru, jak bude firma spojená s novým podnikáním či inovativní službou a s jakými hodnotami působit. Jaký zákazník vnější a noví zaměstnanci (tedy zákazníci vnitřní) a spolupracující firmy na ní budou reagovat.

Vždy máme tyto dva stupně, na něž navazuje stupeň tři, kdy již za služby či výrobky jsou inkasována finanční plnění v různých podobách. FInanční zdroje je nutné dále vkládat do lidí i rozvoje podniku. Zejména do dalších inovací, které jsou hybnou silou úspěchu každé firmy. Nicméně s proti ní stojící finanční složkou bývají často v napětí. Zejména tehdy, pokud nejsou inovace zaběhnutou složkou pracovní činnosti lidí ve firmě.

Nakonec je potřeba vše urovnat, utřídit a připravit na další sezónu. A to zejména tehdy, když se s novou firmou či nově připravenou službou daří, nárůstá personál, jsou i finance, ale nejsou zavedeny řádné způsoby fungování. Všechno je hektické a chaotické příliš dlouhou dobu a původní nadšená atmosféra spojená s novou firmou či novým projektem se mění.

Při vývoji podniku a jeho zvětšování tak samozřejmě roste zvýšený důraz na zavádění a vytváření procesů ve firmě. My se specializujeme zejména na zavádění procesů pro ochranu osobních údajů. Manažerské procesy někdy narušují větší mírou svázanosti oproti nim stojící atmosféru a tak je potřeba opět dbát na to, co sebou změny přinesou. Hlavně proto, aby neodcházeli zbytečně nadšení lidé, kterým svázanost daná příliš rigidně nastavenými procesy nevoní.

Na celý cyklus reaguje opět zákazník i zaměstnanec, kteří stojí jako lidský faktor v samém středu a vidí, jestli se firmě daří naplňovat všechny jejich potřeby. Když každý ze 4 vnějších prvků v cyklu funguje, tak zároveň pomáhá vytvářet všestranně spokojeného zákazníka i zaměstnance uprostřed. Výzvou je vždy hlavně to, že se vše neustále mění venku i uvnitř firmy a cyklus tak – v lepším případě – nikdy nekončí, ale je potřeba sledovat a ve vhodných chvílích vylaďovat nejproblematičtější dimenze.