VRSTEVNICKÁ MEDIACE

Vrstevnická mediace je způsob zapojení žáků do dění v jejich škole. Vrstevničtí mediátoři zmírňují napětí ve třídách a někteří dokonce pomáhají řešit konflikty mezi žáky napříč třídami. Vrstevničtí mediátoři jsou neviditelnými pomocníky učitelů, kteří pomáhají udržovat příznivé klima ve třídě.

Mediační kancelář MANOFI je školitelem programu vrstevnické mediace. Školení zahrnuje jedno dvouhodinové zasvěcení pedagogů a čtyři dopolední výukové bloky, při nichž jsou žáci uvolněni z vyučování na 3-4 vyučovací hodiny jednou za měsíc. Po ukončení vzdělávání poskytujeme žákům další podporu a supervizní činnost při využívání mediačních technik na půdě školy.