Ceník

Mediace

První setkání s mediátorem/mediátorkou uložené soudem 400 Kč (po dobu trvání informativní části)
V ostatních případech 1.800 Kč/hodina společně pro oba účastníky (Míša Kopalová)

1.000 Kč/hodina společně pro oba účastníky (Iva Břízová)

800 Kč/hodina společně pro oba účastníky (Patrik Burkot)

800 Kč/hodina společně pro oba účastníky (Iva Řezáčová Filipová)

Odměna v jiných než rodinných případech je vytvářena na míru dle počtu účastníků a hodnoty sporu.

Terapie a poradenství

Terapie celé rodiny u Míši Kopalové 1.200 Kč/90 min.