DOHODY O MAJETKU

Máte-li nemovitost ve spoluvlastnictví a vázne komunikace mezi spoluvlastníky, potřebujete- li změnit nastavení spolupráce při správě rodinného majetku, chcete-li svým budoucím dědicům sdělit svá přání za účasti nezávislé osoby a nakládání s majetkem s nimi prodiskutovat, zdědili-li jste majetek a máte rozdílnou představu o jeho využití, půjčili-li jste v rodině někomu peníze, máte-li nevypořádané zaniklé jmění manželů nebo jste manželé, kteří plánují rozchod a potřebují rozdělit majetek, máte-li nájemníka nebo pronajímatele, se kterým se neshodujete, uzavřeli-li jste smlouvu, kterou smluvní partner chápe jinak…

V těchto i v dalších soukromoprávních záležitostech Vám pomůžeme společně jednat a uzavřít dohodu, ukončit již zahájený soudní spor nebo žalobě předejít. Vaši dohodu připravíme i pro schválení soudem v zájmu záruky vykonatelnosti.