RODINNÁ MEDIACE

Je služba pro jakékoliv rodinné příslušníky, kteří se potřebují na něčem dohodnout. Primárním výstupem mediace je tedy dohoda, která bývá zpravidla písemná. Mediace má ovšem také sekundární účinek terapeutický, protože pomáhá účastníkům vyjádřit své emoce konstruktivním způsobem a vzájemně se slyšet. Pro dosažení dohody nebývá ani tak důležité porozumět emocím a argumentům druhé strany. Úplně postačí, když se rodinní příslušníci vyslechnou a potvrdí, že tyto emoce vznikly. V našem centru dohody se sepisují přímo mediátorky.