RODINNÁ TERAPIE

Rodinnou terapii poskytuji rodinám, ve kterých mají děti potíže psychosomatické nebo výchovné. Rodiny se na mě nejčastěji obrací v případech, kdy dítě má pravidelně bolesti bříška nebo hlavičky, které nemají medicínské vysvětlení, dále v případě poruch příjmu potravy, sebepoškozování a výchovných potíží doma nebo ve škole. Sezení probíhají zpravidla za přítomnosti všech členů rodiny. Zapojení obou rodičů je nezbytnou podmínkou.

Rodinnou terapii poskytuji pod supervizí PhDr. Ludmily Trapkové a MUDr. Vladimíra Chvály jako absolventka prezenční části výcviku rodinné terapie psychosomatických poruch na Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci.